Vestide/Mirabeau

Het tweede, en tevens grootste project van mijn minor, heb ik uit mogen voeren voor Mirabeau en Vestide. Mirabeau is een online marketingbureau wat online platformen maakt voor andere bedrijven. Vestide is een woningcoöperatie voor studenten die een kamer zoeken in Eindhoven.

De opdracht
Optimaliseer de website van Vestide aan de hand van het door Mirabeau opgestelde KPI model. Dat was de uitdaging waar ik de laatste weken van de minor mijn focus op heb mogen leggen. Een opdracht die ik nog nooit had gedaan en dus was het een vrij grote uitdaging.

De grootste uitdaging vond ik hem zitten in het op zoek gaan naar de verschillende onderzoeksmethoden. Er waren 4 KPI’s opgesteld en niet elke KPI kon op dezelfde manier onderzocht worden. Met dit vraagstuk zijn we de eerste week voornamelijk bezig geweest. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de KPI’s al volgt te onderzoeken:

KPI Klanttevredenheid: 80% van onze klanten geeft een cijfer van 7 of hoger. We hebben zelf een kleine enquête te verstuurd naar potentiële websitegebruikers.

Conclusie: Het gemiddelde cijfer op de vraag: Hoe tevreden bent u over de website van Vestide is een 5.38 op schaal van 1-10. Op de vraag hoe ervaart u het gebruiksgemak van de website werd gemiddeld een 3 gegeven op schaal van 1-5.
Aanbeveling: Het toevoegen van een filter die het zoeken naar een woning vergemakkelijkt.

KPI Gemak: 95% van de klanten voert hun taken succesvol online uit. Het is bij deze prestatie belangrijk dat er inzicht wordt verkregen in de taken die de gebruiker uitvoert op de website van Vestide. Deze factoren waren allemaal terug te vinden in het Google Analytics account van Vestide. Tevens hebben er drie eye-tracking  onderzoeken plaatsgevonden.

Conclusie: De personen kwamen niet verder dan de contactgegevens tijdens het uitvoeren van de opdrachten waarbij contact moet worden gezocht met Vestide.
Aanbeveling: De pagina reparatieverzoek heeft na de eerste stap een hoog uitvalpercentage, de mogelijke oorzaak hiervan is dat de bezoekers niet tot conversie komen doordat zij direct contact zoeken door middel van de contactgegevens. Om dit te voorkomen is het aan te raden om de formulieren boven de contactgegevens te plaatsen.

KPI Faciliterend: 70% van de uitgevoerde taken verloopt first-time-right. Deze KPI wordt gemeten aan de hand van het Google Analytics account van Vestide. Er is precies nagegaan op welke pagina’s de bezoekers komen, hoe lang ze daar blijven en of ze uiteindelijk het doel van de pagina hebben behaald.

Conclusie: Uit het onderzoek, dat is gedaan middels Google Analytics, blijkt uit de trechter die het inschrijvingsproces laat zien dat er relatief veel bezoekers uitstappen bij het activeren van een account.
Aanbeveling: Om dit probleem te voorkomen wordt aanbevolen om een extra cookie te plaatsen, waardoor de terugkomst op de website via de bevestigingslink als dezelfde sessie wordt gezien als de sessie waarbij de bezoeker zichzelf inschrijft.

KPI Technische prestatie: 95% van de bezoeker kan Vestide.nl zonder problemen gebruiken. De technische prestatie zal worden gemeten door middel van Google Analytics. Er worden verschillende overzichten weergegeven met de laadtijd en uptime per pagina.

Conclusie: Bij het in kaart brengen van de laadtijd per land vallen een aantal landen op met een relatief hogere laadtijd per pagina. De laadtijd en de Pagespeed-score zijn relatief hoog.
Aanbeveling: Google Analytics doet aanbevelingen voor mogelijke optimalisaties.

Ik kijk met een zeer goed gevoel terug op dit project. Aangezien ik nog nooit een websiteoptimalisatie heb gedaan, was het allemaal aardig nieuw voor me.

Een ander leerdoel was: Ik wil gedurende deze minor werken aan mijn presentatievaardigheden met als uiteindelijk doel het geven van een presentatie over een bedrijfsbezoek. Op deze manier zou ik flink kunnen werken aan de competentie professioneel handelen. Ik heb er dan ook voor gezorgd dat ik mocht presenteren wanneer dit nodig was. Dit heeft me veel geholpen. Helemaal naar mijn afstuderen toe ben ik hier erg blij mee. Presenteren is iets waar ik al mijn hele schoolcarrière tegenop heb gekeken.

Er waren, ondanks dat ik erg veel van dit project heb geleerd, ook dingen die ik erg jammer vond aan dit project. Mirabeau voerde bijvoorbeeld zelf ook websiteoptimalisaties uit. Hierdoor kreeg ik het gevoel dat de optimalisatievoorstellen die we deden helemaal in het niets vielen. We hebben zelfs een aantal voorstellen gedaan waar zij zelf blijkbaar al lang naar hadden gekeken. Ook vond ik de communicatie tussen Mirabeau en ons behoorlijk stroef gaan. Sowieso kregen we maar 3 contactmomenten. Hiervan was 1 de intro, 1 een tussentijdse meeting en de laatste was dan de presentatie. Ik had zelf wel behoefte aan wat meer contactmomenten om eventuele feedback te kunnen krijgen.

 

Ik heb tijdens dit project flink gewerkt aan verschillende competenties: Analyseren en onderzoeken, Ontwerpen en creëren van mediaformats en Professioneel handelen.

Ik heb, samen met mijn groepje, verschillende onderzoekstechnieken toegepast, namelijk: Eye-tracking en A/B- testing. De onderzoeksmethoden worden verder beschreven in de daarvoor gemaakte pagina’s: Eye-tracking en A/B-testing.