STARR-formulier

Gedragsindicator: Analytisch vermogen
Bewijsstuk bij deze indicator: Transcript van een interview
Bij welke competentie? Analyseren en onderzoeken
Datum (van de situatie): 01-10-2017

S Situatie:
Ik heb deze gedragsindicator ingezet tijdens het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Ik heb de afstudeervariant ‘onderzoeksopdracht’ gekozen, en daarbij was het ontzettend belangrijk om de essentie en relevantie uit gegevens te halen. Hier had ik soms wel moeite mee, het grootste probleem hierbij was wel het analyseren van de interviews die ik af heb genomen voor mijn afstudeerscriptie. Het was hierbij erg van belang om de juiste informatie te filteren uit een hele hoop informatie. Voor mij zat de uitdaging voornamelijk in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

T Taak:
Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik in totaal 9 diepte interviews afgenomen. Er werd van me verwacht dat ik de hoofd- van de bijzaken kon scheiden en juist alleen de belangrijke zaken eruit zou halen. Eigen verwachtte ik dit van mezelf, ik had van niemand letterlijk deze opdracht gekregen. Wel wist ik dat dit essentieel was voor een betrouwbare eindconclusie.

A Activiteit:
Ik heb ervoor gekozen om alle interviews zorgvuldig te transcriberen. Omdat ik natuurlijk meerdere interviews heb gedaan en het belangrijk was om de hoofdzaken eruit te filteren, heb ik elk transcript zeer zorgvuldig doorgelezen en ben ik letterlijk gaan markeren om de transcripten te coderen. Elk hetzelfde soort antwoord kreeg eenzelfde kleur. Wanneer elk antwoord een kleur had, ben ik daar ook weer onderscheid in gaan maken. Op deze manier ontstond er een soort van ‘boom’ aan antwoorden. Op deze manier kwamen de hoofdzaken heel duidelijk naar voren. Ik heb de bijzaken wel vermeld maar ben voornamelijk ingegaan op de hoofdzaken, omdat ik deze voornamelijk nodig had voor mijn analyse. Ik heb de tabel van de codering als bewijsstuk gekozen. Hierin is duidelijk terug te vinden wat de uitspraken waren en hoe ik er ‘labels’ aan heb gehangen.

R resultaat:
Het resultaat wat mijn inspanningen hebben opgeleverd zijn goede conclusies, gebaseerd op hoofdzaken uit de interviews. Ik heb door de toegepaste methode een waardevol onderzoek kunnen leveren aan Greenhouse Group en uiteraard de Hogeschool van Amsterdam. Het resultaat is al beoordeeld door Greenhouse Group en zij zijn erg blij met het resultaat, zo blijkt uit gesprekken die ik heb gevoerd met belanghebbenden van Greenhouse Group.

R Reflectie:
Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn werkwijze. Daarmee bedoel ik dat ik trots ben op hoe ik dit heb aangepakt. Echter vond ik het wel enorm lastig om tot deze aanpak te komen. Deze situatie heeft absoluut een bijdrage geleverd aan deze competentie, voornamelijk omdat ik nu wel weet hoe je niet alleen een onderzoek doet maar vooral ook hoe je de antwoorden moet analyseren. Ik heb dit van tevoren enorm onderschat. De volgende keren kan ik deze ervaring en methode natuurlijk meenemen, echter lijkt het me ook handig om dan een plan te maken met daarin beschreven hoe ik van plan ben dingen te gaan analyseren/ aan ga pakken. Dit had ik nu niet heel goed gedaan en daardoor ben ik voor mijn gevoel dus wel een beetje in de problemen gekomen.

 

Extra STARR-formulier bij deze gedragsindicator:

Gedragsindicator: Analytisch vermogen
Bewijsstuk bij deze indicator: Scriptie conclusies
Bij welke competentie? Analyseren en onderzoeken
Datum (van de situatie): 12-12-2018

 

S Situatie:
Ik heb deze gedragsindicator tevens ingezet bij het schrijven van mijn scriptie. Ik heb een adviesrapport geschreven voor Greenhouse Group. Zij wilden weten waarom hun klanten wel/niet aan wilden sluiten bij een Marketplace. Ik heb de onderzoeksdoelstellingen in samenspraak met Greenhouse Group bepaald. Vervolgens heb ik zelf de vraagstellingen bedacht en ben ik onderzoek uit gaan voeren.

T Taak:
Ik heb dus onderzoek gedaan naar Marketplaces in Nederland. Wat zijn de trends op dit gebied? Wat betekent dat op de korte termijn voor Greenhouse Group? Wat betekent dit op lange termijn voor Greenhouse Group? Op korte termijn betekende dit dat veel adverteerders wel aangesloten wilden worden, maar niet goed op de hoogte waren van de strategie van de Marketplaces. Greenhouse Group zelf had ook te weinig kennis van Marketplaces, en dat is waar ik aan te pas kwam. Ik heb ervoor gezorgd dat Greenhouse Group een advies kon uitbrengen ten opzichte van nieuwe klanten middels mijn onderzoeksresultaten.

A Activiteit:
Ik heb om tot een waardig onderzoek te komen verschillende onderzoeksfases doorlopen. Ik ben begonnen met desk-research (literatuuronderzoek). Na dit onderzoek wist ik veel meer over het onderwerp en kon ik zelfs al benoemen wat, volgens de theorie, de ideale strategie was voor Greenhouse Group om toe te passen. Na het desk-research ben ik het veld in gegaan en ben ik interviews gaan houden met belanghebbenden (field-research). Hier heb ik de meest bruikbare informatie uitgehaald voor mijn onderzoek. Ik heb al mijn onderzoeksdoelstellingen kunnen behalen en alle deelvragen waren opgelost.

R resultaat:
Het resultaat wat mijn inspanningen hebben opgeleverd zijn goede conclusies, gebaseerd op een door mezelf uitgevoerd onderzoek. Ik wilde heel graag dat Greenhouse Group ook iets aan mijn onderzoek zou hebben. Ik weet nu in elk geval zeker dat dit het geval is. Zij hebben gevraagd of ik wellicht mee een eigen Marketplace afdeling wil opzetten. Meer bevestiging dan dat kun je niet krijgen!

R Reflectie:
Ik kijk met een heel erg goed gevoel terug op mijn werkwijze. Greenhouse Group, mijn begeleider op school en ik zijn allemaal tevreden over het eindresultaat. Dit was de eerste keer dat ik zo’n groot onderzoek helemaal zelf ging doen. Het ging dus wel een beetje met vallen en opstaan. Ik wist in de eerste instantie niet zo goed waar ik moest beginnen, maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen.