STARR-formulier

Gedragsindicator: Analytisch vermogen
Bewijsstuk bij deze indicator: Transcript van een interview
Bij welke competentie? Analyseren en onderzoeken
Datum (van de situatie): 01-10-2017

S Situatie:

Ik heb deze gedragsindicator ingezet tijdens het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Ik heb de afstudeervariant ‘onderzoeksopdracht’ gekozen, en daarbij was het ontzettend belangrijk om de essentie en relevantie uit gegevens te halen. Hier had ik soms wel moeite mee, het grootste probleem hierbij was wel het analyseren van de interviews die ik af heb genomen voor mijn afstudeerscriptie. Het was hierbij erg van belang om de juiste informatie te filteren uit een hele hoop informatie. Voor mij zat de uitdaging voornamelijk in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

T Taak:

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik in totaal 9 diepte interviews afgenomen. Er werd van me verwacht dat ik de hoofd- van de bijzaken kon scheiden en juist alleen de belangrijke zaken eruit zou halen. Eigen verwachtte ik dit van mezelf, ik had van niemand letterlijk deze opdracht gekregen. Wel wist ik dat dit essentieel was voor een betrouwbare eindconclusie.

A Activiteit:

Ik heb ervoor gekozen om alle interviews zorgvuldig te transcriberen. Omdat ik natuurlijk meerdere interviews heb gedaan en het belangrijk was om de hoofdzaken eruit te filteren, heb ik elk transcript zeer zorgvuldig doorgelezen en ben ik letterlijk gaan markeren om de transcripten te coderen. Elk hetzelfde soort antwoord kreeg eenzelfde kleur. Wanneer elk antwoord een kleur had, ben ik daar ook weer onderscheid in gaan maken. Op deze manier ontstond er een soort van ‘boom’ aan antwoorden. Op deze manier kwamen de hoofdzaken heel duidelijk naar voren. Ik heb de bijzaken wel vermeld maar ben voornamelijk ingegaan op de hoofdzaken, omdat ik deze voornamelijk nodig had voor mijn analyse. Ik heb de tabel van de codering als bewijsstuk gekozen. Hierin is duidelijk terug te vinden wat de uitspraken waren en hoe ik er ‘labels’ aan heb gehangen.

R resultaat:

Het resultaat wat mijn inspanningen hebben opgeleverd zijn goede conclusies, gebaseerd op hoofdzaken uit de interviews. Ik heb door de toegepaste methode een waardevol onderzoek kunnen leveren aan Greenhouse Group en uiteraard de Hogeschool van Amsterdam. Het resultaat is al beoordeeld door Greenhouse Group en zij zijn erg blij met het resultaat, zo blijkt uit gesprekken die ik heb gevoerd met belanghebbenden van Greenhouse Group.

R Reflectie:

Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn werkwijze. Daarmee bedoel ik dat ik trots ben op hoe ik dit heb aangepakt. Echter vond ik het wel enorm lastig om tot deze aanpak te komen. Deze situatie heeft absoluut een bijdrage geleverd aan deze competentie, voornamelijk omdat ik nu wel weet hoe je niet alleen een onderzoek doet maar vooral ook hoe je de antwoorden moet analyseren. Ik heb dit van tevoren enorm onderschat. De volgende keren kan ik deze ervaring en methode natuurlijk meenemen, echter lijkt het me ook handig om dan een plan te maken met daarin beschreven hoe ik van plan ben dingen te gaan analyseren/ aan ga pakken. Dit had ik nu niet heel goed gedaan en daardoor ben ik voor mijn gevoel dus wel een beetje in de problemen gekomen.